Pepíno

      Josef Tejkl (7.7.1952 v Těchoníně – 4.4.2009 pod vrcholem Kralického Sněžníku) – pro přátele Pepíno – znalec a milovník života, pedagog, divadelní ředitel, dramatik, dramaturg, režisér, herec, vypravěč, bavič, malíř, cestovatel, turista-horolezec – to podle obtížnosti terénu a dosažené nadmořské výšky, dvojnásobný manžel, šestinásobný otec, idol, znalec a svůdce žen, a především a hlavně kamarád.

      Josefa Tejkla lze označit za přírodní úkaz. Člověk jako on si poradí se životem v každé době, ale v renesanci by se asi cítil nejlíp. Pravda, tehdy se po horách příliš nelezlo, avšak byla to doba hledající smysl života po antickém příkladu znovu v harmonii světských i duchovních radostí a Pepino by určitě kromě divadelních prken, malířských pláten a žen zanechal své stopy i ve sněhu na vrcholcích hor.

      Curriculum vitae:

- narozen v Těchoníně

Základní škola v Kostelci nad Orlicí - 1.třída ve šk.roce 1958/1959
      – v prvním pololetí hodnocen známkou – chvalitebný, ve druhém pololetí již samé jedničky

      – ve druhé třídě měl na konci šk.roku dvojku z chování, matematiky a ručních prací

      – ve třetí třídě měl z chování dvojku v obou pololetích, dvojky měl i z matematiky ručních prací, tělěsné výchovy hudební výchovy a KRESLENÍ

      - ve čtvrté třídě, dvojka z chování v prvním pololetí, v obou pololetích dvojka z hudební výchovy ručních prací a ČESKÉHO JAZYKA, ve druhém pololetí dvojka z matematiky a kreslení

      – v páté třídě dvojky v obou pololetích z ruského jazyka, zeměpisu, matematiky, pracoval ve zdravotnickém kroužku

      – v šesté třídě měl v prvním pololetí trojku z chování, ve druhém pololetí dvojku, v prvním pololetí měl trojku ze zeměpisu, matematiky, dvojku z českého jazyka, ruského jazyka, TV, VV a pracovního vyučování, ve druhém pololetí měl vyznamenání a dvojku pouze ze zeměpisu, matematiky a TV. V obou pololetích byl hodnocen známkou jedna za sborový zpěv

      – v sedmé třídě měl v prvním pololetí jedničku pouze z ČJ, fyziky, VV a HV, ve druhém pololetí opět vyznamenání, nepovinně navštěvoval němčinu a pracoval ve čtenářském kroužku

      – v osmé třídě měl v obou pololetích jedničku pouze z dějepisu, TV, VV a HV, ostatní předměty za dvě

      – v deváté třídě měl v obou pololetích jedničku z ČJ, dějepisu, TV, rýsování, HV a nepovinného předmětu výtvarná výchova. Získal pochvalu ředitele školy za úspěšnou reprezentaci školy v tělesné výchově. Na vysvědčení je řádek – Význačné kladné rysy žákovy osobnosti – Pepa má zapsáno: OBRATNÝ STYLISTA, další řádek je nazván Doložka – Pepa má zapsáno: Protože žák splnil povinnou školní docházku, propouští se ze školy a datum 15.června 1967

Střední všeobecně vzdělávací škola v Kostelci nad Orlicí 1967-1970

      – v prvním ročníku: trojky – dějepis, matematika, chemie, biologie, základy výroby, dvojky – ČJ, RJ, fyzika, jedničky – zeměpis a TV

      – ve druhém ročníku: trojky – matematika (ve druhém polol. čtyřka), deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, dvojky – ČJ, RJ, NJ, psychologie a logika, zeměpis, biologie, jedničky – dějepis, TV a branná výchova

      – ve třetím ročníku: trojky – matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, dvojky – NJ, filosofie, chemie, biologie, jedničky – ČJ, RJ, dějepis, zeměpis, TV a BV

Maturita: 4.6.1970

ČJ a RJ výborný, matematika a biologie dobrý

 Pedagogická fakulta v Hradci Králové

obor: Český jazyk – výtvarná výchova

zapsán 30.9.1970

      – ve třetím ročníku z předmětu Malba – dobře od Josefa Klapky

      – státní závěrečná zkouška: 25.června 1977

Hlavní učitelské štace:

Slatina nad Zdobnicí

Luže

Nový Hrádek

Hradec Králové

Z dopisu sochaře Vladimíra Preclíka Josefu Tejklovi ze dne 5. 3. 1986:

Milý pane Tejkle,

      jsem rád, že jste se mi ozval, už jsem si myslel, že si Vás dr. Kořán jen vymyslel, aby mi dal brouka do hlavy, že existuje někdo, kdo ví nejvíc a nejnověji o Pacácích. O co mi jde. Jednak si myslím, že Jiří Pacák byl pan Sochař a že mu trochu Braunem ubližují a potom je mnoho nejasností v tom, co vlastně Pacák a Pacákové dělal a dělali. Už jsem toho hodně prolezl a už si myslím, že poznám, ale správně říkáte, že jsem spíš praktik a tak si nejsem ve všem tak jist. Dr. Kořán Vás charakterizoval jako někoho, kdo má nový a moc zajímavý pohled na tvorbu právě Jiřího Pacáka a všeho kolem něho. No a to je právě to, co bych moc rád, budu-li tomu rozumět, od Vás slyšel.

      Teď ještě proč se pídím a lezu do zelí odborníkům…Jednak že jsem zvídavej a pak do zelí lézt nechci. Jen chci trochu zmapovat svůj rodný kraj pohledem sochaře.

      Byl bych rád, kdybych si Vaši práci mohl přečíst a pak si také připravím nějaké otázky, když dovolíte. V každém případě se na Vás budu těšit a čekat na Váš telefon.

      S pozdravem Váš Vladimír Preclík